943 21 22 44 | secretaria@colegioaleman.net

Etapak

Gure ikastetxea / Etapak

2 urtetik 18 urtera bitarteko irakaskuntza arautua eskaintzen dugu, etengabeko prestakuntzan dagoen irakasle-talde baten eskutik, XXI. mendeko hezkuntzaren erronka berriei aurre egiteko.

Haur Hezkuntza (HH)

Familiekin lankidetzan, haurren garapen linguistikoa, emozionala, fisikoa, motorra eta sozial sustatzen dugu, afektibitate-, konfiantza- eta segurtasun-giroan, ikasleen hainbat gaitasunen garapena motibatu eta errazten duena.

Lehen Hezkuntza (LH)

Ikasleek oinarrizko ohiturak, ezagutzak eta trebetasunak garatzen dituzte, eta oinarrizko gaitasunak eskuratzen eta pertsona gisa dituzten oinarriak eraikitzen hasten dira.

Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza (DBH)

Ikasleek ingurune global eta kolaboratiboetan modu autonomoan ikasteko trebatzen dituzten gaitasunak lortzen dituzte, erabaki kritiko eta arduratsuak hartzeko.

Batxilergoa

Ikasleak trebatzen ditugu etengabe aldatzen ari den mundu global batean sar daitezen. Mundu horretan jarrera irekia eta konprometitua izan behar dute eta etengabeko ikaskuntza.

GURE IKASTETXEA

Scroll to Top